protokół ślubny

Protokół przedślubny – czy jest taki straszny?

Zastanawiasz się co to jest protokół przedślubny i jakie będą jego pytania? Wiele Par Młodych jest przerażonych spotkaniem z księdzem i obawia się, że będzie miało ono charakter przesłuchania. Nic bardziej mylnego! Jest to zwykła formalność, dzięki której Wasz ślub będzie ważny. Oczywiście wiele zależy od księdza, ale zazwyczaj nie ma się czego bać.

Protokół przedślubny – dla kogo i po co?

 • Protokół przedślubny jest dla narzeczonych, którzy zdecydowali się na ślub konkordatowy lub kościelny.
 • Sporządzenie protokołu trwa to około 30/ 45 minut.
 • Sporządzany jest około 3 miesięcy przed ślubem.
 • Potrzebujesz na to spotkanie dowodów tożsamości, aktów chrztu, daty i parafii przyjęcia komunii, zaświadczenia o bierzmowaniu czasem też świadectwa z katechizacji w szkole średniej.
 • Na czas odpowiedzi narzeczonego możesz zostać poproszona o opuszczenie salki, aby mógł swobodnie odpowiadać. Analogiczna sytuacja może się wydarzyć podczas Twojej odpowiedzi.
 • Bez protokołu przedmałżeńskiego Twoja ceremonia ślubu jest nieważna

Protokół przedmałżeński

Pytania protokołu przedślubnego z pozoru mogą wydawać się dla wielu niepotrzebne, jednak protokół może być ważnym dokumentem w momencie kiedy, ktoś będzie chciał w przyszłości unieważnić ślub. Ponadto jest w nim wiele pytań, których młodzi ludzie nie analizują w momencie planowania wesela. Czasem jednak w życiu zdarzają się sytuacje którym warto się przyjrzeć z bliska. Sama kwestia chorób w rodzinie lub stwierdzonych problemów z płodnością może rodzić na przyszłość poważne problemy w związku. Dlatego nie traktuj tego typu pytań jako czegoś negatywnego, to ma za zadanie jedynie Wam pomóc.

Protokół przedślubny

Zdecydowanie nie macie czego się obawiać, spisanie protokołu przedślubnego to krótkie spotkanie z pytaniami, które również Wam mają za zadanie pomóc. Wiele par jest mocno zestresowanych samym spotkaniem i wiele z Was obawia się pytań, które padną po stronie księdza. Jednak wiele pytań dotyczy wiary, waszego pokrewieństwa lub wiedzy na temat problemów z posiadaniem dzieci. Na ogół nikt nie ma większych problemów z przejściem przez ten etap organizacji ślubu i wesela ;).

Protokół przedślubny pytania

Dokument protokołu przedślubnego składa się z 6 części oraz kilkudziesięciu pytań. Całość odbywa się w kancelarii parafialnej.

Dane personalne

Nazwisko (panieńskie i poprzednio używane)
Imiona
Imię i zawód ojca
Imię, nazwisko panieńskie matki
Dowód osobisty (seria, nr, miejsce i data wydania)

Data i miejsce urodzenia
Data i adres parafii chrztu
Rok i parafia i Komunii św.
Rok i parafia bierzmowania

Miejsce i adres stałego zamieszkania
Miejsce, czas okres i adres tymczasowego zamieszkania
Miejsce, adres parafii i czas okres poprzedniego zamieszkania
Miejsce i adres zamieszkania rodziców

Stan cywilny (wolny, wdowiec, cywilnie związany, rozwiedziony)
Wykształcenie
Zawód

Wyznanie
Czy uznaje zasady moralności chrześcijańskiej?
Czy rozumie potrzebę modlitwy, przystępowania do sakramentów św. i uczestniczenia we Mszy św.?
Czy zamierza przed ślubem w sposób świadomy przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.?
Czy ukończył katechizację (podstawową, ponadpodstawową, przedmałżeńską)?

Od jak dawna narzeczeni się znają?
Czy i od kiedy są zaręczeni?
Czy rodziny narzeczonych się znają?
Czy rodzice i opiekunowie wiedzą o zamiarze małżeństwa?
Czy wyrażają zgodę? Jeżeli nie to dlaczego?

 Przeszkody małżeńskie

Przeszkoda niezdolności fizycznej (kan. 1084)

 1. Czy narzeczony/a nie ma wątpliwości co do stanu swojego zdrowia?

 2. Czy uważa, że będzie mógł/mogła mieć własne dzieci?

 3. Czy nie ma wątpliwości co do zdolności do współżycia małżeńskiego?

Przeszkoda węzła małżeńskiego (kan. 1085)

 1. Czy nie zawierał/a małżeństwa z inną osobą?

 2. Jeżeli tak, to w jaki sposób małżeństwo to przestało istnieć?

 3. Czy nie zawierał/a związku cywilnego z inną osobą?

 4. Jeżeli tak, to w jaki sposób związek ten przestał istnieć?

 5. Kiedy i dlaczego nastąpił rozwód?

 6. Czy z poprzedniego małżeństwa lub związku cywilnego wynikają zobowiązania względem współmałżonka, dzieci lub innych osób?

Przeszkoda występku (kan.1090)

 1. Czy narzeczeni znali się przed śmiercią współmałżonka?

 2. Co było powodem śmierci?

 3. Czy któryś z narzeczonych nie jest współwinnym tej śmierci?

Przeszkoda pokrewieństwa (kan. 1091)

 1. Czy narzeczeni są spokrewnieni w jakim stopniu?

Przeszkoda powinowactwa (kan. 1092)

 1. Czy narzeczeni nie są powinowatymi w linii prostej?

Przeszkoda przyzwoitości publicznej (kan. 1093)

 1. Czy narzeczeni nie pozostawali z krewnymi drugiej strony w związku małżeńskim nieważnym lub w konkubinacie?

Przeszkoda pokrewieństwa prawnego (kan. 1094)

 1. Czy między narzeczonymi nie zachodzi stosunek rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adopcji prawnej?

Przeszkoda święceń (kan. 1087)

 1. Czy narzeczony nie przyjął święceń diakonatu lub kapłaństwa?

Przeszkoda wieczystego i publicznego ślubu czystości (kan. 1088)

 1. Czy narzeczeni nie składali wieczystego i publicznego ślubu czystości w instytucie zakonnym? * Dotyczy tylko katolików obrządku wschodniego

Przeszkoda pokrewieństwa duchowego (kan. 811 KKKW)

 1. Czy narzeczeni nie pozostają względem siebie w jakiejś relacji w związku z sakramentem chrztu?

Wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa  

Jedność (wyłączność), nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa, dobro potomstwa (kan. 1055, 1-2; 1056)

 1. Czy chce zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła jako jedno i nierozerwalne do śmierci?

 2. Czy wewnętrznie zgadza się z nauką Kościoła co do nierozerwalności i wierności? Jeżeli nie, dlaczego?

 3. Czy dopuszcza rozejście się czy separację w wypadku trudności w małżeństwie?

 4. Czy chce przyjąć potomstwo w małżeństwie i po katolicku je wychować?

 5. Czy przyjmuje zasady etyki katolickiej w planowaniu rodziny?

Niezdolność do przyjęcia obowiązków małżeńskich (kan. 1095)

 1. Czy w rodzinie nie było wypadków choroby psychicznej?

 2. Czy narzeczeni są przekonani o własnym zdrowiu psychicznym? (kan. 1095, n. 1) Czy mają zdolność do rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich? (kan. 1095, n. 2)

 3. Czy nie cierpią na przewlekłe lub dziedziczne choroby, o których wzajemnie nie wiedzą? (kan. 1095, n. 3)

 4. Czy nie nadużywają alkoholu lub innych środków odurzających? Czy nie są od nich uzależnieni? Czy druga strona o tym wie?

Warunek (kan. 1102)

 1. Czy są stawiane jakieś wymagania, od których uzależnia się zawarcie lub trwanie małżeństwa?

 2. Czy wymagania te nie mają formy warunku? Czy warunek ten dotyczy przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości?

 3. Jakie jest stanowisko drugiej strony w tej sprawie?

Przymus (kan. 1103)

 1. Czy narzeczeni sami dobrowolnie podjęli decyzję zawarcia małżeństwa?

 2. Komu zależy na zawarciu tego związku?

 3. Czy nie ma nacisku ze strony rodziny lub otoczenia, np. względy materialne, społeczne, obawa zniesławienia?

 4. Czy nie ma innych okoliczności przymusu, np. bojaźń z szacunku dla rodziców?

Umyślne wprowadzenie w błąd (kan. 1098)

 1. Czy narzeczeni nie tają przed sobą okoliczności mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np. niepłodności, nałogów, zobowiązań finansowych?


Małżeństwa mieszane z braćmi odłączonymi, z niechrześcijanami, z niewierzącymi i niepraktykującymi – kan. 1086; 1124-1129.   

Pytania dla strony katolickiej:

 1. Czy zdaje sobie sprawę, że zgodne pożycie w małżeństwie jest zagrożone z powodu różnic w sprawach najbardziej wewnętrznych, czego z racji zaangażowania uczuciowego się nie dostrzega?

 2. Jak postąpi w wypadkach konfliktowych, gdy żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić, np. w sprawach moralnych i religijnego wychowania dzieci?

 3. Czy zgodzi się na postępowanie wbrew prawu Bożemu, czyli na życie grzeszne dla zachowania wspólnoty w małżeństwie?

Pytania dla strony niekatolickiej:

 1. Czy zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnicy poglądów, różnej oceny moralnej w wielu sprawach?

 2. Czy zdaje sobie sprawę z naturalnego obowiązku tolerancji względem przekonań i zobowiązań strony katolickiej?

 3. Czy zna obowiązki sumienia współmałżonka?

 4. Czy uznaje jedność i nierozerwalność małżeństwa oraz jego cele:
  wspólne dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa?

W przypadku małżeństw mieszanych obrządkowo:

 1. jeśli narzeczony jest obrządku wschodniego:
  Czy narzeczona chce przejść na obrządek narzeczonego?

 2. jeśli narzeczona jest obrządku wschodniego:
  Czy któraś ze stron chce przejść na obrządek drugiej strony?

 

Zapraszam tez na wpis: dokumenty do ślubu konkordatowego

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *